Λογος ~ Mot ~ Slovo

Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Ef 6, 17

rubrika Z hlav moudřejších

...a já mu důvěřuji!

Bůh mě stvořil, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi nějaké dílo, které nesvěřil nikomu jinému. Mám své poslání – možná je v tomto životě nepoznám, ale dozvím se je v tom dalším. Nestvořil mě jen tak pro nic. Mám konat dobro, mám konat…


Maria nás osvobozuje k přijímání rozhodnutí

Z promluvy papeže Františka v bazilice Panny Marie Větší 4. 5. 2013 (...) Matka Boží pečuje o naše zdraví. Co to znamená, že Matka Boží pečuje o naše zdraví? Myslím zvláště na tyto tři aspekty: pomáhá nám růst, vyrovnávat se s životem a být…


Džbán (modlitba chudého)

Pane Bože, promiň mi, jestli Tě ruším, ale před chvílí mě napadlo, že možná potřebuješ nějakého nového svatého. A tak jsem přišel, abych se jím stal. Pokud ovšem chceš. Na světě je možná spousta dokonalých lidí, ale mezi ty já nepatřím. Jsou…


Modlitba

Modlitba je tou největší příležitostí pro lidi, a přece zaujímá v jejich činnosti nejmenší prostor. Modlitba je nejkrásnější povinností věřících, a přesto bývá nejhůře plněna. Modlitba je nejjednodušší formou lásky a odevzdanosti, a přesto je právě…