Modlitba je tou největší příležitostí pro lidi, a přece zaujímá v jejich činnosti nejmenší prostor.

Modlitba je nejkrásnější povinností věřících, a přesto bývá nejhůře plněna.

Modlitba je nejjednodušší formou lásky a odevzdanosti, a přesto je právě ona nejtěžším problémem.

Modlitba otevírá všem lidem zeširoka dveře k Bohu, a přesto jen málokteří jsou ochotni těmito dveřmi projít.

Modlitba je nejsnadnější způsob, jak přesáhnout sebe sama, a přesto lidé sahají raději k jiným praktikám.

Je mnohem lehčí být věrný v práci než být věrný v modlitbě.

Věříme, že modlitba působí nejvíce, ale žijeme tak, jako by nám nejvíce dávala naše činnost.

Modlitba je nejjistější možností k získání Božích darů, ale nikde nejsme tak nejistí jako v životě modlitby.

Bůh ví, co potřebujeme ještě dříve, než ho o to prosíme, ale chce nám to dát tehdy, když ho o to prosíme.

 

Immaculata 3/2011 (přeloženo z Dienst am Glauben 1/2011)

 

 

Nejlepší modlitba je ta, která obsahuje nejvíc lásky


"Pane, prosíme Tě jako učedníci: Nauč nás se modlit. Veď nás dovnitř k tajemství svého bytí, které nám chceš právě v modlitbě otevřít

Nauč nás naslouchat Ti v modlitbě, abychom brali Tvé slovo vážně. Nedopusť, abychom Tě hledali někde mimo, ale přímo v nás, kde Ty na nás čekáš.

Dej, ať Tě hledáme ve svatyni našeho srdce, tam, kde jsi zvolil svůj příbytek.

Dej, ať naše modlitba stále více roste a stane se hlavní řečí po celý den, setrváváním u Tebe v tichu vnitřního chrámu, i když jsme obklopeni lidmi a hlukem.

Pane nauč nás se modlit."

Charles de Foucault

 

 

http://www.prlog.org/10160890-the-living-hour-the-lords-prayer-for-daily-life.jpg