"Českou republiku navštíví biskup z íráckého Mosulu", takové i podobné články zvaly na setkání do Olomouce, Prahy či Kroměříže.

Kdo to vlastně je? 

Yohanna Petros Mouche se narodil roku 1943 v iráckém městě Karakoš (dnes Bachdída), roku 1968 byl vysvěcen na kněze pro syrskou katolickou diecézi Mosul a roku 2011 se stal arcibiskupem Mosulu na severu Iráku. Po útoku v syrskokatolickém kostele Svaté rodiny v Kirkúku 2. srpna 2011 odsoudil slabost a nečinnost irácké vlády. V srpnu roku 2014 musel uprchnout před islámskými bojovníky a od té doby navštěvuje a povzbuzuje křesťanské uprchlíky v Kurdistánu.

Měl jsem možnost účastnit se mše svaté v katedrále v pondělí v 19. hodin, po které následovala přednáška otce arcbiskupa doplněná fotografiemi z míst tragédie.

Jelikož ne všichni se mohli účastnit, dávám k dispozici nahrávku mše svaté i následující přednášky.

01 mše svatá

Celebruje a káže biskup Josef Hrdlička, koncelebruje mosulský arcibiskup Yohanna Petros Mouche.

Po společné modlitbě Otče náš, zazní (min 31:10) Otče náš v aramejštině (tímto jazykem mluvil nejspíš i Pán Ježíš) a stejně tak je v aramejštině i závěrečné požehnání (min 43:19). 

03 Otče náš v aramejštině

04 čtení a homilie otce biskupa Josefa Hrdličky 

 

02 přednáška

Otec arcibiskup Yohanna Petros Mouche přednášel ve francouzštině, simultánně se ale tlumočilo do češtiny :-)

Zde naleznete český překlad v textové podobě.

Další fotky z projektu Člověk a víra.

Na závěr svědectví 10leté Miriam z Karakoš, která už 4 měsíce žije v utečeneckém táboře.