Λογος ~ Mot ~ Slovo

Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Ef 6, 17

Archiv Červen 2011

Modlitba

Modlitba je tou největší příležitostí pro lidi, a přece zaujímá v jejich činnosti nejmenší prostor. Modlitba je nejkrásnější povinností věřících, a přesto bývá nejhůře plněna. Modlitba je nejjednodušší formou lásky a odevzdanosti, a přesto je právě…