Λογος ~ Mot ~ Slovo

Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Ef 6, 17

Archiv Květen 2011

Pouze život, který žijeme pro druhé, stojí za to.

Je všeobecně známé, že pokud k sobě přiložíme dva magnety souhlasnými póly, budou se odpuzovat. Zato v opačném případě se přitáhnou k sobě. Podobně to můžeme vidět i v mezilidských vztazích. Mnohdy jsou si lidé sympatičtí i přes rozdílné povahy. Na…