Odpověď na otázku „Kdo je největší osobností v dějinách lidstva?“ je velice subjektivní, ačkoli tento názor může sdílet mnoho lidí. Na toto téma se často pořádají různé soutěže a ankety, a přece často odpověď není jednoznačná. Já osobně pokládám za největší osobnost v dějinách lidstva toho, kdo má obrovský vliv i dnes. V dnešním světě je sláva hvězd velice pomíjivá. Někteří se možná udrží v povědomí lidí desítky až stovky let. Ale většinou se na ně rychle zapomíná. Přesto tuto postavu následují lidé už dvě tisíciletí.

Žid z Davidova rodu. Nebyl to žádný velký vojevůdce s obrovskou armádou, který přišel Izrael osvobodit od římské nadvlády, ani mocný vladař s množstvím poddaných. Dalo by se říct, že povoláním byl obyčejný tesař z Nazareta, ale jeho skutečný úkol se projevil až kolem třicátého roku jeho života. Ve svých následujících letech dokázal na svou stranu obrátit mnoho lidí různých ras a vyznání. Svůj pobyt na této Zemi završil triumfálním vítězstvím nad smrtí. O jeho životě se můžeme dočíst v nejrozšířenější a nejvíce překládané Knize Knih. Doufám, že již každý poznal, o kom se zde píše. Ježíš Kristus. Mesiáš, Syn Boha živého (Mt 16, 16). Díky němu vzniklo také jedno z hlavních náboženství a je příkladem a velkým idolem i pro lidi 21. století.